• Rodinné právo  

  • Pracovní právo

  • Občanské právo

  • Obchodní právo

  • Pracovní právo

  • Správní právo

  • Trestní právo

Mgr. Václav Růžička

Advokátní praxi vykonávám od roku 2007.  Počátkem roku 2008 jsem jako zakládající člen a zároveň partner středně velké pražské  advokátní kanceláře načerpal bohaté zkušenosti v oblasti developmentu, financování projektů a korporátní agendy.


Poskytuji komplexní právní služby právnickým a fyzickým osobám, včetně společností se zahraniční majetkovou účastí, a to zejména v oblasti obchodního, občanského, pracovního a správního  práva.

JUDr. Jiří Kunce

V právnických profesích pracuji již více než 20 let a jako samostatný advokát od roku 2012.

V advokátní praxi se zaměřuji zejména na komplexní právní poradenství stálým klientům, s nimiž mě pojí dlouholetá spolupráce.

Zkušenosti mám též s právním poradenstvím v oblasti obchodněprávní a občanskoprávní.

 

Pokud hledáte kvalitní správu účetníctví, obraťte se na Pavla Růžičku

KONTAKTUJTE NÁS

Email: ruzicka@krlegal.cz  Mobil: +420 602 336 862

Email: kunce@krlegal.cz    Mobil: +420 608 169 777

Adresa

Svobodova 136/9
128 00  Praha